AtelierPH
ATELIER PH

arch. Jan Letzel (9.4.1880 – 26.12.1925)

Můj praprastrýc Jan Letzel se narodil 9. dubna 1880 v Náchodě, jako šesté dítě hoteliéra Jana Letzela a manželky Valburgy, rozené Havlíčkové.
 
V letech 1901 - 1904 studuje architekturu na uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Jana Kotěry a stává se jeho nejnadanějším žákem. V Čechách se v letech 1904 – 1905 podílí na stavbě Hotelu Evropa v Praze; interiér čajovny atd. Pravděpodobně jedinou samostatnou stavbou v Čechách, kterou realizoval v roce 1905, byl lázeňský dům v Mšeném u Budyně nad Ohří. Při výzdobě secesního interiéru zde uplatnil japonské motivy.
 
Poté cestuje po jižní Evropě a své první místo získává na doporučení profesora Jana Kotěry v říjnu roku 1905 v Káhiře v Egyptě, kde pracuje půldruhého roku jako člen ateliéru dvorního architekta egyptského místokrále Fabricia Paschy. V Káhiře se seznamuje s majitelem německé stavební firmy E. de Lalande Comp. Tokio – Yokohama od něhož pak dostává nabídku na podobné místo v Japonsku. Přijímá ji a odjíždí lodí „Prinz Ludwig“ přes Hongkong do Tokia.
 
U této firmy nebyl zaměstnán dlouho a spolu s dalším Čechem strojním inženýrem Karlem Horou (1881 – 1973) v Yokohamě kde také žil (Yokohama; Nakamura-cho), založil v říjnu 1909 svou firmu „Letzel & Hora“. Navrhoval a projektoval budovy, které byly pro Japonce neobvyklé, protože do nich vnášel evropský styl. Hlavně však proto, že navrhoval stavby odolné proti zemětřesení (pohromám v Japonsku tak častých). Na jaře roku 1909 dokončuje stavbu Seishin Women´s School (Women´s College of the Sacred Heart; dívčí škola řádu Sacre Coer) v Shirogamedai (Shiba) v Tokiu. Též na jaře, ale o rok později (1910) dokončuje stavbu dívčí školy Futaba Women´s School. V červnu 1911 je postavena budova Japan Private Health Association (Japanise Private Sanitary Facilities Hall) v Ote-machi v Tokiu. V tomto roce se též dokončuje stavba Baron Nagayo´s Residence v Azabuhujimi-cho (Azuba) v Tokiu.
 
V dubnu roku 1912 přestěhoval svou kancelář do budovy Mitsubishi Building č. 3 do Marunouchi do Tokia. Na konci května 1912 se začíná stavět budova Hotelu Matsushima a je dokončena v srpnu 1913. Po Horově odjezdu do Číny společná firma v červnu 1913 zaniká a Jan Letzel pokračuje v projektování sám. Tétož roku vypracoval plány luxusní vily pro ocelářskou firmu Böhlar Crucible v Rakousku (firma měla svého zástupce v Tokiu), která měla být postavena ve Vídni, avšak její stavba nebyla uskutečněna v důsledku 1. světové války.
 
Na konci roku 1913 se začíná se stavbou Obchodního výstavního paláce hirošimské prefektury a již v dubnu 1915 je budova prefektury dokončena. (Budova odolala výbuchu atomové bomby v roce 1945 a její trosky jsou dodnes mementem druhé světové války - A-bomb dome = Atomový dóm). Na podzim roku 1914 je dokončen jeho projekt University of Jouchi (Sopha University) v Tokiu. 2. listopadu 1915 je otevřen pro veřejnost Tokyo Station Hotel na němž se Jan Letzel podílel návrhem interiérů. Na konci roku 1915 končí s prací ve svém ateliéru.
 
 
V roce 1916 je dokončena Dr. Bryan´s residence (residence dr. Bryana) v Shimo-sibuya v Tokiu a v červnu 1917 stavba Ueno Seiyo-ken Hotel v Tokiu. Pravděpodobně jeho poslední stavba, dokončená též v roce 1917, je Miyajima Hotel u Hirošimy.
 
Jan Letzel se nikdy neoženil. Z nevelké korespondence a fotografií vyplývá, že ho navštěvovala malá holčička Hanna Mahit ze sousedství, z velmi početné rodiny, kterou si velmi oblíbil a postaral se o její výchovu a vzdělání. Později ji uvedl do své společnosti Čechů a českých rodin.
 
Za první světové války byla jeho práce na projektech zastavena a Jan Letzel se již nikdy k této činnosti nevrátil. Po skončení války a vzniku Československa pracoval jako první – neplacený obchodní zástupce československého zastupitelství v Tokiu. V březnu 1920 se po třinácti letech odloučení od rodiny vrací lodí přes Hongkong, Singapur, Marseille do Prahy. V Praze pracoval nejprve jako příležitostný poradce ministerstva obchodu, pak se začal věnovat organizaci česko-japonských styků v obchodní sféře. V této roli navázal kontakt s japonskou firmou Suzuki a v roce 1922 se znovu vydal do Japonska. Zde prožil katastrofální zemětřesení, které předčilo všechny jeho dosavadní zážitky. Po návratu domů zřejmě přerušil pro nemoc i tuto obchodní činnost. Zemřel v pouhých 45 letech, dne 26. prosince 1925 v Praze a je pochován na hřbitově v Náchodě.
 
 
VÝZNAČNÉ STAVBY
 
 • Lázeňská budova (Lázně Mšené u Budyně nad Ohří, 1905)
 • Detaily na budově Hotelu Evropa (Václavské náměstí, Praha, 1906)
 • Seishin Woman`s School (dívčí škola řádu Sacre Coer) (Shiba, Tokio, 1909)
 • Futuba Woman`s Schoul (Tokyo, 1910)
 • Baron Nagayo Residence (Azuba, Tokio, 1911)
 • Japanise Private Sanitary Facilities Hall (Ote-machi, 1911)
 • Matsushima Park Hotel (Matsushima, 1913)
 • Vila pro firmu Böhlar Crucible (Vídeň, 1913)
 • University of Jouchi (Sopha University) (Tokio, 1914)
 • Průmyslový palác (A-bomb dome)(Sarugaku-cho, Hirošima, 1913 – 1914)
 • Interiéry Tokyo Station Hotel (Tokio, 1915)
 • Brian Residence (Komazawa, Tokio, 1916)
 • Ueno Seiyo-ken (Ueno, Tokio, 1917)
 • Miyajima Hotel (Miyajima, Hirošima, 1917)
 
O životě a jeho díle byl natočen hraný film „Rajská zahrada“ (1990, režie Olga Strusková), několik dokumentů jak v Japonsku tak v Česku „Po stopách Jana Letzela“ (2001, režie Olga Strusková) a vydána kniha Dopisy z Japonska (Olga Strusková, Nakladatelství Ivo Železný, 1996). Náchodský rodák je čas od času připomínán různými kulturními akcemi.
 
(c) Shinobu & Hajime Kikuraku, Hiroshima Peace Memorial Museum
(c) složka Jan Letzel - Státní okresní archiv v Náchodě
(c) rodinný archiv (Ateliér PH, Ing. arch. Pavel Hejzlar)
 
V červnu 2017 byla dokončena úprava hrobky arch. Jana Letzela na náchodském hřbitově za finanční podpory města Náchoda. Byl přepracován náhrobní kámen, který byl doplněn o popisy v japonštině, pod který byla umístěna prosklená schránka s fragmentem z Průmyslového paláce v Hirošimě. Fragmenty z Průmyslového paláce byl přivezeny v září 2016 japonskou delegací v čele s panem Rebunem Kayo a předány zástupcům města Náchoda a příbuzným arch. Jana Letzela.
 
Japonský velvyslanec J. E. Hideo Suzuki s chotí v Náchodě (29-04-2022), (foto Tomáš Menec, Město Náchod)
 
1. 5. 2024 byl otevřen Spolkový dům v Náchodě, kde je umístěna trvalá expozice věnovaná arch. Janu Letzelovi. Slavnostního otevření byl přítomen japonský velvyslanec J. E. Kansuke Nagaoka.
 

NOVINKY...

 • TRVALÁ EXPOZICE VĚNOVANÁ ARCH. J. LETZELOVI V NÁCHODĚ
  (16-05-2024)
  1. 5. 2024 byl otevřen Spolkový dům v Náchodě, kde je umístěna trvalá expozice věnovaná arch. Janu Letzelovi.Slavnostního otevření byl přítomen japonský velvyslanec J. E. Kansuke Nagaoka.

 • POLEMIKA S J. LETZELEM V KNIZE "MÝTUS ARCHITEKTA - JAN KOTĚRA 150"
  (05-05-2022)
  Na konci dubna 2022 byla vydána kniha ke 150. výročí narození architekta Jana Kotěry, jejímiž autory jsou Helena Čapková a Ladislav Zikmund-Lender. V jedné z patnácti kapitol, „Kotěrův Orientální salon: Polemika s Janem Letzelem“ od H. Čapkové, je z části věnována i jeho žáku Janu Letzelovi.

 • MEDAILON - REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI - JAN LETZEL
  (15-12-2020)
  Ve črvrtletníku "U NÁS" vydávaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové vyšel v rubrice "Regionální osobnosti" medailon o architektu Janu Letzelovi.

 • ÚPRAVA HROBKY ARCH. JANA LETZELA
  (23-06-2017)
  Na začátku června byla dokončena úprava hrobky arch. Jana Letzela za finanční podpory města Náchoda. Byl přepracován náhrobní kámen, který byl doplněn o popisy v japonštině (překlad - Petr Holý), pod který byla umístěna prosklená schránka s fragmentem z Průmyslového paláce v Hirošimě. Fragmenty z Průmyslového paláce byl přivezeny v září 2016 japonskou delegací v čele s panem Rebunem Kayo a předány zástupcům města Náchoda a příbuzným arch. Jana Letzela.

 • VÝSTAVA VĚNOVANÁ ARCH. JANU LETZELOVI
  (13-04-2016)
  V pondělí 11. 4. 2016 proběhla v prostoru recepce Hotelu U Beránka v Náchodě za účasti význačných hostů slavnostní vernisáž výstavy o arch. Janu Letzelovi, kterou uspořádalo město Náchod ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě a Státním okresním archivem Náchod. Na výstavě jsme se podíleli návrhem konceptu a samotným obsahem jednotlivých panelů doplněných o modely stavby. Jsou zde vystaveny také stavební kameny z Průmyslového paláce, dnes tzv. atomového dómu v japonské Hirošimě, postaveného podle návrhu arch. Letzela. Tyto vzácné fragmenty obdržela Česká republika jako dar od Japonska. Více v sekci "PROJEKTY" a na www.mestonachod.cz

 • JAN LETZEL V NOVÉ ENCYKLOPEDII OSOBNOSTÍ NÁCHODA
  (03-01-2016)
  V prosinci 2015 byla v obřadní síni radnice v Náchodě pokřtěna kniha „Velká encyklopedie osobností Náchoda“ jejímiž autory jsou PhDr. Václav Sádlo a Mgr. Lydia Baštecká. Mezi osobnosti Náchoda byl zařazen i arch. Jan Letzel (str. 185-187). Představení knihy široké veřejnosti je naplánováno na 20. ledna 2016 od 19:00 ve velkém sále Městského divadla dr. J. Čížka v rámci literárně hudebního večera.

 • ŠUMNÉ STOPY J. LETZELA
  (14-02-2013)
  Dne 14. 2. 2013 v 19 hodin se uskutečnil literárně hudební večer "Šumné stopy Jana Letzela" v městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Hostem byl režisér a scénarista Radovan Lipus, autor televizního cyklu "Šumné stopy", kde jedna z částí byla věnována Janu Letzelovi.

 • J. LETZEL V ČESKÉ TELEVIZI
  (26-04-2011)
  Česká televize uvedla první část dokumentárního cyklu "Šumné stopy" věnovanou arch. Janu Letzelovi. Bohužel bylo uvedeno několik faktických nepřesností, které se nezakládají na pravdě! Podrobnosti o cyklu viz www.ceskatelevize.cz

 • VE STOPÁCH JANA LETZELA
  (02-03-2011)
  V rámci filmového klubu ve vile Čerych v České Skalici byl promítán filmový dokument režisérky Olgy Struskové o náchodském rodákovi a významnému architektovi.

 • DEN JANA LETZELA
  (21-10-2010)
  Po deseti letech od "Roku Jana Letzela" byl pořádán "Den Jana Letzela. Byla uspořádána výstava o jeho díle, pietní akt u hrobu Jana Letzela, následovala projekce filmového dokumentu "Po stopách Jana Letzela" v režii Olgy Struskové, spojené s besedou. Nakonec byl den zakončen literárně hudebním večerem "Dopisy z Japonska", kde byly čteny pasáže ze stejnojmenné knihy Olgy Struskové v podání herce Vladimíra Čecha.

 • 100 LET LÁZ. DVORANY
  (17-09-2005)
  Proběhly oslavy 100 let od stavby lázeňské dvorany ve Mšeném u Budyně nad Ohří, spojené s ukázkou japonských šermířů, hudby a tradičního čajového obřadu.

 • ROK JANA LETZELA
  (2000)
  Oslava náchodského rodáka, spojená s nejrůznějšími kulturními akcemi, vyvrcholené workshopem pro studenty architektury. Viz www.atsunami.cz. Vznikl hraný dokument v koprodukci s japonskou televizí NHK "Po stopách Jana Letzela" v režii Olgy Struskové.